آپارات تبرئه شد - SiteDev
عنوان : آپارات تبرئه شد
توضیحات : دبیر هئیت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: هفته نامه صدا در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.   دبیر هئیت منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به تشکیل دادگاه مطبوعات اظهار داشت: دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات سایت آپارات، روزنامه ایران و هفته ...
آدرس اصلی : [مشاهده لینک اصلی]